Materská škola Štefánikova 49, HUMENNÉ Blog

Oznam !!!

Milí rodičia, Na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy Mestá Humenné a podľa nových usmernení a odporúčaní na www.minedu.sk pre návrat detí a žiakov do škôl prevádzka materskej školy v týždni od 11.1.2021...

Uzatvorenie MŠ

PRE VIAC INFO: ⬇️ https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Pozor-zmena-Prevadzka-materskych-skol-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta-Humenne-pocas-vianocnych-prazdnin-2020/