O MŠ

Pred nástupom do materskej školy.

 

Milí rodičia,

ak Vaše dieťa nastupuje

do našej materskej školy je potrebné

 

 

 • pripravovať ho na novú situáciu, rozprávať sa s ním o možnostiach, ktoré mu táto zmena prinesie a v každom prípade ho pozitívne motivovať k jej zvládnutiu pripraviť ho na emocionálne zvládnutie odlúčenia od matky, s pani učiteľkou si od prvého dňa nástupu dieťaťa môžete dohodnúť postupnú adaptáciu podľa individuálnych potrieb dieťaťa;
 • odporúčame ráno pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke, čo najviac skrátiť chvíľku lúčenia;
 • dieťa naučiťprimerane jeho veku hygienickým návykom vrátane používania toalety a toaletného papiera, používaniu tekutého toaletného mydla a veku primeranej sebaobsluhe pri prezúvaní a prezliekaní;
 • pani učiteľky pri sebaobslužných činnostiach deťom pomáhajú;
 • učiťdieťa stolovať a piť z pohára;
 • pre dieťa je potrebné priniesť
 • prezuvky s plnou resp. pevnou pätou;
 • pyžamo na popoludňajší odpočinok;
 • prípadne obľúbenú hračku, s ktorou chodí do postieľky;
 • v skrinke nechať
 • náhradné spodné prádlo;
 • náhradné pohodlné vrchné oblečenie;
 • všetky osobné veci je potrebné označiť menom prípadne iniciálkami dieťaťa;

 

 • ak si dieťa prinesie do materskej školy vlastnú hračku, pani učiteľka nenesie zodpovednosť za jej prípadné poškodenie alebo stratu, aj keď k hre s ňou zaujme rovnaký postoj, ako k hre s ostatnými hračkami, pričom má na zreteli hlavne bezpečnosť všetkých detí.

                                                                                             Ďakujeme za porozumenie.