Materská škola Štefánikova 49, HUMENNÉ Blog

„Vyhlásenie o bezpríznakovosti“

Milí rodičia, pri nástupe dieťaťa do MŠ 2.9.2021 predkladáte učiteľke vo vašej triede „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré si môžete stiahnuť a vyplniť doma alebo ráno v MŠ. https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

POZOR ZMENA!

https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Vyucovanie-v-skolach-OBNOVENE/