Materská škola Štefánikova 49, HUMENNÉ Blog

Rozlúčka Včeličiek s MŠ

Milí rodičia usilovných Včeličiek. V tomto období sa začína nová etapa vo vašom živote, ale hlavne v živote vašich detí. Štyri roky v živote človeka neznamená veľa . To však neplatí pre...

OZNAM

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 15. 06. 2020 obnovuje výchovno-vzdelávací proces s uvoľnenými podmienkami. Naďalej je však potrebné dodržiavať základné zásady hygieny a...

Oznam 2:

Milí rodičia, ak máte akékoľvek otázky, môžete mi napísať na našu emailovú stránku  msstefanikova@gmail.com. riaditeľka MŠ