Kategória: Uncategorized

„Vyhlásenie o bezpríznakovosti“

Milí rodičia, pri nástupe dieťaťa do MŠ 2.9.2021 predkladáte učiteľke vo vašej triede „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré si môžete stiahnuť a vyplniť doma alebo ráno v MŠ. https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx