Category: Uncategorized

Oznam o tlačivách

Milí rodičia, Čestné prehlásenie ste povinní vyplniť a odovzdať triednej učiteľke pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.  Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť ho vopred, tlačivá budú k dispozícii aj ráno pri vstupe do triedy. V...

Oznam o prevádzke MŠ

Milí  rodičia, vzhľadom k tomu, že v období od 2.9. do 14.9.2020 nie je možné podľa pokynov zriaďovateľa a MŠVVaŠ SR, aby fungovala spoločná zberná trieda od 6.00 do 7.00 hod., Vás prosím,...

Rozlúčka Včeličiek s MŠ

Milí rodičia usilovných Včeličiek. V tomto období sa začína nová etapa vo vašom živote, ale hlavne v živote vašich detí. Štyri roky v živote človeka neznamená veľa . To však neplatí pre...