Autor: user

Oznam !!!

Milí rodičia, Na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy Mestá Humenné a podľa nových usmernení a odporúčaní na www.minedu.sk pre návrat detí a žiakov do škôl prevádzka materskej školy v týždni od 11.1.2021...