Author: user

OZNAM

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 15. 06. 2020 obnovuje výchovno-vzdelávací proces s uvoľnenými podmienkami. Naďalej je však potrebné dodržiavať základné zásady hygieny a...

Oznam 2:

Milí rodičia, ak máte akékoľvek otázky, môžete mi napísať na našu emailovú stránku  msstefanikova@gmail.com. riaditeľka MŠ

Oznam 1:

Milí rodičia, v mene vedúcej školskej jedálne Vás prosím, aby ste si v tomto období zrušili trvalé príkazy za stravu                        ...

Karneval

Dňa 13.02.2020 (t.j. štvrtok) v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL Prosíme rodičov, aby si spolu s deťmi pripravili karnevalové masky,                  ...