Autor: user

OZNAM

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 15. 06. 2020 obnovuje výchovno-vzdelávací proces s uvoľnenými podmienkami. Naďalej je však potrebné dodržiavať základné zásady hygieny a...